Amsterdam, 31 maart 2022 – In tegenstelling tot het regulier onderwijs is het speciaal onderwijs niet verplicht passende opvang voor haar leerlingen te regelen, hierdoor vallen in Nederland 70.000 kinderen met een extra zorgvraag buiten de boot. Vesper BSO+, die vorig jaar voor het eerst haar deuren opende, biedt opvang aan deze kinderen met een zogeheten ‘plusje’. De échte Vesper, een meisje van 12 jaar oud die oprichtster Anne-Sophie Schürmann inspireerde om zowel jeugdzorg organisatie Groei & Glunder als Vesper BSO+ te starten, knipte vanmiddag het lintje door van de inmiddels vijfde vestiging. Te gast bij de viering was de Amsterdamse wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering Marjolein Moorman (PvdA). Zij ging in gesprek met schoolbestuurders en ouders van kinderen over kansenongelijkheid voor kinderen in het speciaal onderwijs en hoe een BSO+ deze ongelijkheid tegen kan gaan. | Vesper BSO+ en wethouder Moorman in gesprek over kansenongelijkheid bij kinderen in het speciaal onderwijs

Code zwart
Lange wachtlijsten, te weinig plekken en niet-passende hulp. Het is een greep uit de kritiek van demonstranten uit de jeugdzorg die op 15 maart jl. op het Malieveld bij elkaar kwamen. Zorgaanbieders moeten onderhandelen met verschillende gemeentes, die op hun beurt over verschillende visies, diensten en financiën beschikken. “Uiteindelijk is het kind de dupe,” zegt Schürmann, “maar ook ouders weten niet meer waar ze het zoeken moeten”. “Op dit moment is het verzorgen van buitenschoolse opvang niet verplicht voor het speciaal onderwijs, terwijl dit voor het reguliere onderwijs wel het geval is. Juist voor kinderen met een extra zorgvraag is passende BSO belangrijk, zodat ze niet wéér buiten de boot vallen.” aldus wethouder Moorman. En de urgentie groeit: in de jeugdzorg heerst al enige tijd ‘code zwart’. Kinderen kunnen soms nergens meer heen. De kansenongelijkheid neemt daardoor toe. Vesper BSO+ kan kinderen met een extra zorgvraag een eerlijke kans bieden.

In gesprek met belanghebbenden
Dat het jeugdzorgsysteem niet optimaal lijkt te werken, lijkt een gegeven. Er valt veel te verbeteren en dat begint bij elkaars zorgen en wensen te weten te komen. Om die reden pakt Vesper BSO+ het 1-jarig bestaan aan om in gesprek te gaan met belanghebbenden, beleidsmakers en professionals uit het onderwijs- en zorgdomein. De Amsterdamse wethouder Moorman sprak tijdens de opening met schoolbestuurders Heleen Stoelinga (Directeur van de Van Detschoo), Jojanneke van Poecke (Directeur bij HKC de Wereldboom), Leendert Jan Veldhuyzen (College van bestuur bij Stichting Kolom), Annette van der Poel (directeur Stichting Orion Openbaar Speciaal Onderwijs) en ouders van kinderen. Gezamenlijk gingen ze in gesprek over kansenongelijkheid na schooltijd voor kinderen in het speciaal onderwijs en hoe een BSO+ deze ongelijkheid tegen kan gaan. Wat het gesprek teweeg moet brengen? Meer urgentie rondom de ongelijkheid voor kinderen met een ‘plusje’ bij de gemeente én concrete oplossingen. Volgens Schürmann moet er een algemene voorziening komen voor de BSO+ zodat kinderen van het speciaal onderwijs, en kinderen in het regulier onderwijs met een extra zorgvraag, hier laagdrempelig gebruik van kunnen maken.

Als kind aan huis
Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, vallen in de reguliere buitenschoolse opvang vaak buiten de boot. Vanwege te weinig persoonlijke aandacht en te grote groepen kinderen is reguliere opvang voor hen vaak geen optie. Vesper BSO+ biedt buitenschoolse opvang met specialistische kennis en aandacht voor kinderen met een zorgvraag, zoals gedragsproblemen of een (licht) verstandelijke beperking. De BSO werkt met kleinere groepen en extra structuur. Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan sport: iedere dag sporten de kinderen een uur, wat hun (mentale) gezondheid bevordert. Inmiddels werkt Vesper BSO+ met een team van 25 experts op 5 locaties in Amsterdam en Hilversum, waardoor 80 kinderen wekelijks begeleiding krijgen om écht kind te kunnen zijn. De ambitie is om de komende drie jaar te groeien tot 20 locaties en de zorg van zo’n 500 ouders op zich te nemen.

Over Vesper
Vesper is een BSO+ voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een extra zorgbehoefte. De organisatie is in 2021 opgericht door Anne-Sophie Schürmann (oprichter van jeugdzorginstellingen Groei & Glunder en &Thijs) en Olof van den Bout (ex-HelloFresh en Felyx). De kinderen die bij Vesper komen hebben vaak extra aandacht nodig vanwege ofwel gedragsproblemen of een (licht) verstandelijke beperking. Juist voor deze kwetsbare groep is vaak geen kinder- of buitenschoolse opvang beschikbaar binnen het reguliere systeem. Iedere school in Nederland is verplicht om opvang te regelen voor hun leerlingen, behalve het speciaal onderwijs. Vesper heeft als missie dit gat te dichten en voor alle kinderen in Nederland passende opvang te bieden. Via www.bijvesper.nl lees je meer over Vesper en vind je een vestiging bij jou in de buurt.

Vesper opent vijfde vestiging Vesper BSO+ Wethouder Marjolein Moorman, schoolbestuurders en ouders in gesprek