Art of change

The Art of Change Kinderen die negatief opvallen door hun gedrag op school kunnen leerkrachten een machteloos gevoel geven. Zeker wanneer het gewelddadig gedrag is, zoals schoppen of slaan. …

Leren van je cijfer

Cijfers zijn een graadmeter voor de beheersing van de getoetste stof. Maar daarnaast is het toetsmoment ook te gebruiken om actief te reflecteren op inzet en leervaardigheden. Tegelijkertijd geeft …

Maak er geen punt van

Maak er geen punt van door Floor Raeijmaekers Sven is boos en verdrietig. Hij zit in groep 6 en heeft als enige van de klas zijn tafeldiploma nog niet …