Gifted@248 ZOMER 2020

9.50

In het zomernummer van gifted@248 komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Passend onderwijs voor hoogbegaafden, wat vinden ouders ervan?
Van leergierig kind tot zorgleerling
Hoe hebben ouders van hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs tot nu toe ervaren? Is er voor hun kinderen ook een dekkend aanbod gekomen? Krijgen zij de juiste begeleiding, is er gedegen kennis binnen de scholen? En hoe is het met de zorgplicht in het geval van hoogbegaafde kinderen?

Dit en meer vroeg Ouders & Onderwijs aan ouders op de bijeenkomsten in januari 2020. De ouders die Marrigje de Bok in dit artikel aan het woord laat, ontmoette zij op de bijeenkomst in Utrecht, waar zij zelf was als ouder van een hoogbegaafd kind dat onvoldoende passend onderwijs heeft gekregen op de basisschool. In de drie casussen bij het artikel is te lezen hoe het mis kan gaan en waar mogelijke oplossingen liggen.

Een andere manier van werken die kan leiden tot verrassende inzichten en oplossingen
Systemisch werken met pubers en hun ouders

Ouders van hoogbegaafde pubers hebben vaak extra veel uitdagingen om hun puber stabiel en evenwichtig door deze ontwikkeling heen te loodsen.

Vanuit de hulpverlening wordt bekeken hoe deze hoogbegaafde pubers het beste begeleid kunnen worden, waarbij psycho-educatie over hoogbegaafdheid en puberteit centraal staat. Daarnaast worden ook vaak aspecten van de cognitieve gedragstherapie ingezet en kan het belangrijk zijn om te kijken of de puber al beschikt over voldoende studievaardigheden.

Desondanks blijkt dat in sommige gevallen een dergelijk behandelplan onvoldoende toereikend is. Het zou kunnen zijn dat er in het familiesysteem blinde vlekken zijn die meespelen, waardoor het negatieve gedrag van de puber in stand gehouden wordt. Dit kan mogelijk worden opgelost door de diepe, onbewuste patronen en dynamieken in het systeem te onderzoeken. Dit heet systemisch werken met puber en ouder. In dit artikel beschrijft Margriet Schouten de invloed van systemische oudergesprekken en een familieopstelling in het gezin. Zij legt in het kort uit wat een familieopstelling is en hoe dat in de praktijk werkt.

Doordacht werken aan executieve functies
Voor het begeleiden van de begaafde leerling is het belangrijk om stil te staan bij het versterken van executieve functies, de regelfuncties van het brein. Kinderen die begaafd zijn, kunnen net als iedereen problemen met deze regelfuncties ervaren. Het begaafd zijn is geen garantie voor goed werkende executieve functies. De praktijk leert dat begaafde kinderen grote belemmeringen kunnen ervaren als zij hier problemen mee hebben. Door gesprek, gerichte interventies en aansprekende activiteiten waarbij een vertaling wordt gemaakt naar het alledaagse functioneren, leren kinderen hun executieve functies versterken! Lees het hele artikel geschreven door door Belinda Herrewijn en Esther Monfils in het zomernummer van gifted@248.

Uiteraard ontbreken in dit nummer de kidspagina’s niet en zijn er nog veel meer interessante artikelen en de column van Rineke Derksen.

Uitverkocht

Beschrijving

Beschrijving

In het zomernummer van gifted@248 komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Passend onderwijs voor hoogbegaafden, wat vinden ouders ervan?
Van leergierig kind tot zorgleerling

Hoe hebben ouders van hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs tot nu toe ervaren? Is er voor hun kinderen ook een dekkend aanbod gekomen? Krijgen zij de juiste begeleiding, is er gedegen kennis binnen de scholen? En hoe is het met de zorgplicht in het geval van hoogbegaafde kinderen?

Dit en meer vroeg Ouders & Onderwijs aan ouders op de bijeenkomsten in januari 2020. De ouders die Marrigje de Bok in dit artikel aan het woord laat, ontmoette zij op de bijeenkomst in Utrecht, waar zij zelf was als ouder van een hoogbegaafd kind dat onvoldoende passend onderwijs heeft gekregen op de basisschool. In de drie casussen bij het artikel is te lezen hoe het mis kan gaan en waar mogelijke oplossingen liggen.

Een andere manier van werken die kan leiden tot verrassende inzichten en oplossingen
Systemisch werken met pubers en hun ouders

Ouders van hoogbegaafde pubers hebben vaak extra veel uitdagingen om hun puber stabiel en evenwichtig door deze ontwikkeling heen te loodsen.

Vanuit de hulpverlening wordt bekeken hoe deze hoogbegaafde pubers het beste begeleid kunnen worden, waarbij psycho-educatie over hoogbegaafdheid en puberteit centraal staat. Daarnaast worden ook vaak aspecten van de cognitieve gedragstherapie ingezet en kan het belangrijk zijn om te kijken of de puber al beschikt over voldoende studievaardigheden.

Desondanks blijkt dat in sommige gevallen een dergelijk behandelplan onvoldoende toereikend is. Het zou kunnen zijn dat er in het familiesysteem blinde vlekken zijn die meespelen, waardoor het negatieve gedrag van de puber in stand gehouden wordt. Dit kan mogelijk worden opgelost door de diepe, onbewuste patronen en dynamieken in het systeem te onderzoeken. Dit heet systemisch werken met puber en ouder. In dit artikel beschrijft Margriet Schouten de invloed van systemische oudergesprekken en een familieopstelling in het gezin. Zij legt in het kort uit wat een familieopstelling is en hoe dat in de praktijk werkt.

Doordacht werken aan executieve functies
Voor het begeleiden van de begaafde leerling is het belangrijk om stil te staan bij het versterken van executieve functies, de regelfuncties van het brein. Kinderen die begaafd zijn, kunnen net als iedereen problemen met deze regelfuncties ervaren. Het begaafd zijn is geen garantie voor goed werkende executieve functies. De praktijk leert dat begaafde kinderen grote belemmeringen kunnen ervaren als zij hier problemen mee hebben. Door gesprek, gerichte interventies en aansprekende activiteiten waarbij een vertaling wordt gemaakt naar het alledaagse functioneren, leren kinderen hun executieve functies versterken! Lees het hele artikel geschreven door door Belinda Herrewijn en Esther Monfils in het zomernummer van gifted@248.

Uiteraard ontbreken in dit nummer de kidspagina’s niet en zijn er nog veel meer interessante artikelen en de column van Rineke Derksen.

Extra informatie

Extra informatie

Jaargang :

7

Bronnen bij het artikel ‘Doordacht werken aan executieve functies’

Bronnen bij het artikel ‘Doordacht werken aan executieve functies’

Behorende bij het artikel ‘Doordacht werken aan executieve functies’ zomernummer 2020 gifted@248 magazine

Literatuurlijst (ten behoeve van de evidence-based onderbouwing)

 • Aberson, B. (2014). ‘Building Executive Functioning in Children Through Problem Solving’. Handbook of Executive Functioning, 509 – 522. Springer.
 • Benson, J.E., Sabbagh, M.A., Carlson, S.M., & Zelazo, P.D. (2013). ‘Individual differences in executive functioning predict preschoolers’ improvement from theory-of-mind training.’ Developmental Psychology, 49(9), 1615-1627. doi: 10.1037/a0031056.
 • Berry, D. (2012). ‘Inhibitory control and teacher-child conflict: Reciprocal associations across the elementary-school years’. Journal of Applied Developmental Psychology, 33, 66 – 76.
 • Cooper-Kahn, J. & Foster, M. (2015). Executieve functies versterken op school, een praktische gids voor leerkrachten. Hogrefe.
 • Cooper-Kahn, J. & Dietzel, L. (2015). Vergeten, kwijt en afgeleid: Opvoedwijzer om executieve functies bij kinderen te versterken.
 • Dawson, P. & Guare, R. (2019). Executieve functies bij adolescenten en kinderen, een praktische gids voor diagnostiek en interventie. Hogrefe.
 • Dawson, P. & Guare, R. (2016), Slim maar, help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken. Hogrefe.
 • Dawson, P. & Guare, R. (2012). Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies. Praktische strategieën voor thuis en op school.
 • Dawson, P. & Guare, R. (2014). ‘Interventions to Promote Executive Development in Children and Adolescents’. Handbook of Executive Functioning, 427 – 444. Springer.
 • Dehn, M.J. (2014). ‘Supporting and Strengthening Working Memory in the Classroom to Enhance Executive Functioning’. Handbook of Executive Functioning, 495 – 508. Springer.
 • Diamond, A. & Lee, K. (2011). ‘Interventions shown to aid Executive Function Development in Children 4 to 12 years old,’. Science, 333, 959 – 964.
 • Diamond, A. (2013). ‘Executive Functions’. The Annual Review of Psychology, 64, 135–68. doi: 10.1146/annurev-psych-113011-143750.
 • Donk, M. van der, Tjeenk-Kalf, A. & Hiemstra-Beernink, A. (2015). Beter bij de les. Training in executieve functies. Lannoo Campus.
 • Entwisle, P.C. & Shinaver, C. (2014). ‘Working Memory Training and Cogmed’. Handbook of Executive Functioning, 475 – 494. Springer.
 • Gathercole, S.E. & Alloway, T. (2014). De invloed van het werkgeheugen op het leren, handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs. SWP.
 • Goldstein, S., Naglieri, J.A., Princiotta, D. & Otero, T.M. (2014). ‘Introduction: A History of Executive Functioning as a Theoretical and Clinical Construct’. Handbook of Executive Functioning, 3 – 12. Springer.
 • Kendall-Taylor, N., Erard, M., Davey, L., & Simon, A. (2010). Air traffic control for your brain: Translating the science of executive function using a simplifying model.  Washington, DC: FrameWorks Institute.
 • Kulman, R. (2013). Train je brein en benut je talenten, tips & tools voor tieners om executieve functies te versterken.
 • Meltzer, L., Sales Pollica, L. & Barzillai, M. (2007). ‘Executive Function in the Classroom: Embedding Strategy Instruction into Daily Teaching Practices.’ Executive Function in Education, From Theory to Practice, 165 – 193.
 • Mens, M., Boonstra, M. & Tjallema, M. (2013). Breinsleutels, voor leerkrachten in het primair en speciaal onderwijs. CED-groep.
 • Miller, G.A. (1956). ‘The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information.’ Psychological Review. 63 (2): 81 97. Doi:10.1037/h0043158.
 • Shipstead, Z., Redick, T. S., & Engle, R. W. (2012). ‘Is Working Memory Training Effective?’. Psychological Bulletin. Advance online publication. doi: 10.1037/a0027473.
 • Spencer, K. (2017). Breinvriendelijk onderwijs. Feiten, praktische tips en coöperatieve structuren. Bazalt Educatieve Uitgaven.
 • West Gaskins, I. & Pressley, M. (2007). ‘Teaching Metacognitive Strategies That Address Executive Function Processes within a Schoolwide Curriculum’. Executive Function in Education, From Theory to Practice, 261 – 286.

 

Andere suggesties…

X