gifted@248 WINTER 2023 / 2024

11.50

In het winternummer van gifted@248, dat eind december zal verschijnen, komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Vergelijkend onderzoek naar de motivatie in de plusklas en de reguliere klas
In het onderzoek hebben Maartje van den Brand, Lisette Hornstra, Lianne Hoogeveen, Marjolijn van Weerdenburg en Anouke Bakx een vergelijking gemaakt tussen leerlingen in een plusklas en leerlingen in een reguliere klas. Ze hebben gekeken of er verschillen waren in de mate waarin werd tegemoetgekomen aan de psychologische basisbehoeften van begaafde leerlingen in een plusklas en in de reguliere klas. Ook hebben ze gekeken naar de motivatie van begaafde leerlingen in deze twee leeromgevingen. Het onderzoek is als artikel opgenomen in de winternummer

Waar zijn de meisjes?
In de serie over hoogbegaafden met een migratieachtergrond maken we deze keer een uitstapje naar een andere groep leerlingen die vaak onvoldoende wordt herkend, namelijk meisjes. Daarvoor gaat Leonieke Boogaard in gesprek met Herma Egberts-Hogt, auteur van de boeken ‘Hoogbegaafd Dan ben je toch gewoon slim? en het aankomende boek Talentkracht, de 5 elementen van talentontwikkeling. Ze is eigenaar van TALENTKRACHT, waar zij inspirerend lesmateriaal ontwikkelt heeft voor (hoogbegaafde) kinderen en jongeren.

Boosheid en woede als symptoom bij hoogbegaafde kinderen
Het probleem is dat getraumatiseerde hoogbegaafde ouders ook trauma’s kunnen doorgeven. Hierdoor gaat de spontaniteit bij het jonge kind vaak verloren en leert het kind om zich zo veel mogelijk aan te passen aan het systeem (gezin en school), want anders hoor je er niet bij. En er niet bij horen is voor een kind ondraaglijk. Er niet bij mogen horen heeft vaak te maken met een onveilige hechting en een gezinssituatie die niet in evenwicht is. Als kinderen nog erg jong zijn en – zoals in deze casus – enorm boos gedrag laten zien, is het de taak van de jeugdprofessional om allereerst te kijken hoe het met de ouders gaat. Naast hun soms eigen niet-verwerkte trauma’s kunnen er natuurlijk ook nog andere onbewuste dynamieken spelen, zoals een te hoge verwachting hebben van hun kind. | door Margriet Schouten

Voor- en nadelen van een robotleraar
Voordelen van een robotleraar worden genoemd: individuele aandacht en gepersonaliseerde begeleiding, aangepast aan het niveau en de leerbehoeften van de leerling. Ze kunnen nuttig zijn als de leerkracht onvoldoende aandacht aan iedere leerling kan besteden.

gifted kids
In deze editie een interessant werkstuk over de geschiedenis van indianen geschreven door Sam.

Uiteraard in dit nummer de column van Manda en nog meer interessante artikelen.

Uitverkocht

Beschrijving

Beschrijving

In het winternummer van gifted@248, dat deze maand zal verschijnen, komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Vergelijkend onderzoek naar de motivatie in de plusklas en de reguliere klas
De verschillen tussen leerlingen uit eenzelfde klas kunnen groot zijn. Dit maakt het lastig voor leerkrachten om goed tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen, met name leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoals leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Dit is waarschijnlijk een van de redenen waarom er een toename is in het aantal interventies voor begaafde leerlingen, waaronder plusklassen. In het onderzoek hebben de auteurs een vergelijking gemaakt tussen leerlingen in een plusklas en leerlingen in een reguliere klas. Ze hebben gekeken of er verschillen waren in de mate waarin werd tegemoetgekomen aan de psychologische basisbehoeften van begaafde leerlingen in een plusklas en in de reguliere klas. Ook hebben ze gekeken naar de motivatie van begaafde leerlingen in deze twee leeromgevingen. Het onderzoek is geschreven door Maartje van den Brand, Lisette Hornstra, Lianne Hoogeveen, Marjolijn van Weerdenburg en Anouke Bakx

Waar zijn de meisjes?
Ouders en leerkrachten weten hoe lastig het soms is om een hoogbegaafd kind te herkennen én de juiste begeleiding te bieden. Maar als je een kind bent met een migratieachtergrond of je groeit op in slechte economische omstandigheden of je ouders kennen het Nederlandse schoolsysteem niet, dan kan de puzzel nog een stuk lastiger zijn. In de serie over hoogbegaafden met een migratieachtergrond maken we deze keer een uitstapje naar een andere groep leerlingen die vaak onvoldoende wordt herkend, namelijk meisjes. Daarvoor gaat Leonieke Boogaard in gesprek met Herma Egberts-Hogt, eigenaar van Talentkracht, waar zij inspirerend lesmateriaal ontwikkelt heeft voor (hoogbegaafde) kinderen en jongeren. Ze is ook auteur van het boek Talentkracht

Boosheid en woede als symptoom bij hoogbegaafde kinderen
Het probleem is dat getraumatiseerde hoogbegaafde ouders ook trauma’s kunnen doorgeven. Hierdoor gaat de spontaniteit bij het jonge kind vaak verloren en leert het kind om zich zo veel mogelijk aan te passen aan het systeem (gezin en school), want anders hoor je er niet bij. En er niet bij horen is voor een kind ondraaglijk. Er niet bij mogen horen heeft vaak te maken met een onveilige hechting en een gezinssituatie die niet in evenwicht is. Als kinderen nog erg jong zijn en – zoals in deze casus – enorm boos gedrag laten zien, is het de taak van de jeugdprofessional om allereerst te kijken hoe het met de ouders gaat. Naast hun soms eigen niet-verwerkte trauma’s kunnen er natuurlijk ook nog andere onbewuste dynamieken spelen, zoals een te hoge verwachting hebben van hun kind. | door Margriet Schouten

gifted kids
In deze editie een interessant werkstuk over de geschiedenis van indianen geschreven door Sam.

Uiteraard in dit nummer de column van Manda en nog meer interessante artikelen.

Bronvermelding Gifted@248 WINTER 2023 / 2024 pag 28 onderzoek

Bronvermelding Gifted@248 WINTER 2023 / 2024 pag 28 onderzoek

Bronnen

Garn, A. C., & Jolly, J. L. (2014). High ability students’ voice on learning motivation. Journal of Advanced Academics, 25(1), 7–24
Kim, M. (2016). A meta-analysis of the effects of enrichment programs on gifted students. Gifted Child Quarterly, 60(2), 102–116
Laine, S., & Tirri, K. (2016). How Finnish elementary school teachers meet the needs of their gifted students. High Ability Studies, 27(2), 149–164
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-Being. American Psychologist, 55(1), 68–78.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary educational psychology61, 101860.
Stevens, L. (2010). Pedagogische Tact. Egoscoop, 14, 4, 5-7.
Stroet, K., Opdenakker, M.-C., & Minnaert, A. (2013). Effects of need supportive teaching on early adolescents’ motivation and engagement: A review of the literature. Educational Research Review, 9, 65–87.
Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education. Psychological Science in the Public Interest, 12(1), 3–54.
Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Soenens, B. (2020). Basic psychological need theory: Advancements, critical themes, and future directions. Motivation and Emotion, 44(1), 1–31

 

Andere suggesties…

X