Gifted@248 WINTER 2021 2022

10.50

In het winternummer 2021/2022 van gifted@248 komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Springlab Beweegvloer
‘De Springlab Beweegvloer is speciaal ontwikkeld voor peuters en kleuters in samenwerking met wetenschappers, pedagogisch experts en kinderen zelf. De beweegvloer combineert bewegen, spelen, ontdekken, sociale interactie en leren in een compleet nieuwe leerervaring voor jonge kinderen. Alle kinderen vinden het geweldig en gaan iedere dag weer vol enthousiasme aan de slag op de beweegvloer!’ | Interview met de oprichter / eigenaar Jan-Paul de Beer

Een greep uit de top 20 principes voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen
In dit praktijkartikel zoomen Anouke Baks en Lianne Hoogeveen  in op drie van de twintig interessante principes die gelden voor het onderwijs aan (hoogbegaafde) leerlingen.

Denk voor jezelf
Ofwel vaardigheden van de hoogbegaafde rebel
Laat je andere mensen voor je denken of ben je een hoogbegaafde rebel die juist zelfstandig denkt, altijd leert en doorgaand ontdekt en creëert?
Het artikel, geschreven door Renata Hamsikova, is te lezen in het winternummer van gifted@248.

Thematische opdrachten voor kinderen
De GiftEd-opdrachten passen deze keer in het thema ‘Verkeer’ en zijn ontwikkeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen worden gebruikt als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook geschikt voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school extra uitdaging nodig hebben. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep wordt gedaan op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden.

Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdracht. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden is wisselend, maar aan beide opdrachten kan meerdere dagdelen worden gewerkt.

Kompaslessen
Nieuw in deze editie vind je naast 3 thematische lessen een speciale kompasles. Net als de thema-opdrachten zijn de kompaslessen ontwikkeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Kompaslessen begeleiden leerlingen in hun persoonlijke zoektocht naar antwoorden op de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? En hoe ga ik dat bereiken? In deze editie een lesbrief ‘Kleien met zelfkennis’ voor leerkrachten. | De GiftEd-opdrachten in deze editie zijn ontwikkeld door Martin van Delden en Manda Ophuis. Beiden leerkracht voltijd onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

Uiteraard in dit nummer nog veel meer interessante artikelen.

Uitverkocht

Beschrijving

Beschrijving

In het winternummer van gifted@248 komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Springlab Beweegvloer
De Springlab Beweegvloer is speciaal ontwikkeld voor peuters en kleuters in samenwerking met wetenschappers, pedagogisch experts en kinderen zelf. De beweegvloer combineert bewegen, spelen, ontdekken, sociale interactie en leren in een compleet nieuwe leerervaring voor jonge kinderen. Alle kinderen vinden het geweldig en gaan iedere dag weer vol enthousiasme aan de slag op de beweegvloer!’
Lees het interview met Jan-Paul de Beer in het winternummer van gifted@248

Een greep uit de top 20 principes voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen
In het onderwijs wordt regelmatig de vraag gesteld wat (hoog)begaafde leerlingen nodig hebben voor een optimale (leer)ontwikkeling. In een klas met diverse leerlingen en niveaus kan het lastig zijn om tegemoet te komen aan alle behoeften, ook aan die van leerlingen met hoge capaciteiten. De American Psychological Association heeft daarom een brochure opgesteld met ‘de top 20 principes’ die gelden voor het onderwijs aan (hoogbegaafde) leerlingen. Deze Amerikaanse brochure hebben we vertaald en toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse context. In dit praktijkartikel zoomen we in op drie van de twintig interessante principes.
Lees het artikel in het winternummer van gifted@248.

Denk voor jezelf
Ofwel vaardigheden van de hoogbegaafde rebel
Laat je andere mensen voor je denken of ben je een hoogbegaafde rebel die juist zelfstandig denkt, altijd leert en doorgaand ontdekt en creëert? Kinderen willen dat van nature. Ze willen autonoom blijven, maar worden teruggefloten… De meeste hoogbegaafde kinderen verleren vrij snel om zelfstandig te denken zodra ze op school komen. Dit moeten we koste wat het kost voorkomen!

De meeste mensen hebben er geen probleem mee om na te denken over wat ze in het leven willen bereiken. Tenminste, als ze jong zijn. Ze zitten vol grote dromen, veel ideeën en grenzeloze energie. Het probleem is dat ze anderen laten vertellen wat er mogelijk is. Niet alleen als het om hun eigen dromen gaat, maar ook als het erom gaat hoe ze die dromen moeten najagen. Wanneer je andere mensen laat vertellen wat er mogelijk is of wat de beste manier is om iets te doen, zonder dat je je eigen oordeel en denken toepast, besteed je je denken uit aan iemand anders. Het artikel, geschreven door Renata Hamsikova

Thematische opdrachten voor kinderen
De GiftEd-opdrachten passen deze keer in het thema ‘Verkeer’ en zijn ontwikkeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen worden gebruikt als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook geschikt voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school extra uitdaging nodig hebben. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep wordt gedaan op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden.

Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdracht. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden is wisselend, maar aan beide opdrachten kan meerdere dagdelen worden gewerkt.

Kompaslessen
Nieuw in deze editie vind je naast 3 thematische lessen een speciale kompasles. Net als de thema-opdrachten zijn de kompaslessen ontwikkeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Kompaslessen begeleiden leerlingen in hun persoonlijke zoektocht naar antwoorden op de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? En hoe ga ik dat bereiken? In deze editie een lesbrief ‘Kleien met zelfkennis’ voor leerkrachten.

De GiftEd-opdrachten in deze editie zijn ontwikkeld door Martin van Delden en Manda Ophuis. Beiden leerkracht voltijd onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

Andere suggesties…

X