Gifted@248 WINTER 2020/2021

10.50

Gifted@248 WINTER 2020/2021
Het winternummer verschijnt rond 21 december 2020.

In dit nummer top-down onderwijs uitgelegd door ervaringsdeskundige hoogbegaafdheid Willem Wind.

Leer je kind kennen. Een gesprek over een missie met Jelle Jolles
Na Tienerbrein schreef Jelle Jolles Leer je kind kennen. Een boek voor iedereen die een adolescent in huis (of net uit huis) heeft en voor iedereen die met jongeren werkt, op school of elders. Zijn wensen: laat wetenschap en praktijk hand in hand gaan, voer meer dialoog en laat volwassenen hun attitude onder de loep nemen. Dan zou het leven met en vooral ook voor onze jongeren gemakkelijker, fijner en zinvoller kunnen zijn. Een gesprek over een missie.

Hoe leer je de tafels als automatiseren lastig is? door Esther Monfils
Kamilla is hoogbegaafd en heeft een broertje dood aan de tafels van vermenigvuldiging. Ze vindt ze lastig en heeft er daardoor veel weerstand tegen. En ze is niet de enige: leraren, andere professionals en ouders zien dit ook bij andere hoogbegaafde kinderen. We weten inmiddels veel over waarom het hoogbegaafde brein moeite heeft met automatiseertaken, waaronder het leren van de tafels. Over hoe je de tafels dan toch aangeleerd krijgt, is minder geschreven. Dit artikel wil daar verandering in brengen. Je leest hier hoe Kamilla de tafels van vermenigvuldiging leert met de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes. Deze methode kent veel positieve klinische ervaringen uit de praktijk en stelt inzicht, automatiseren en memoriseren centraal.

Thematische opdrachten ‘Reizen’ voor kinderen door Martin van Delden

De GiftEd-opdrachten passen deze keer in het thema ‘Reizen’ en zijn ontwikkeld door Martin van Delden voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen worden gebruikt als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook geschikt voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school extra uitdaging nodig hebben. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep wordt gedaan op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden. Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdracht. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden is wisselend, maar aan beide opdrachten kan meerdere dagdelen worden gewerkt.

In deze editie van Gifted@248 een tweetal opdrachten die passen bij het thema ‘Reizen’.

Uiteraard in dit nummer nog veel meer interessante artikelen en de column van Rineke Derksen.

Uitverkocht

Beschrijving

Beschrijving

Giftid@248 WINTER 2020/2021 | Verschijnt rond 21 december 2020

Top-down onderwijs door Willem Wind
In het onderwijs is het gewoon om bottom-up les te geven. Van een afstandje bezien is het de enige vorm van onderwijs die we kennen. Voor de meeste leerlingen werkt dit goed; het is overzichtelijk en prima te managen. Het is ook een vorm van onderwijs die goed werkt in klassikaal verband en met het jaarklassensysteem.

Maar er zijn leerlingen die hierin verdwalen. Die compleet vastlopen in de stapjes en geen grip krijgen op de leerstof. Dit zijn leerlingen die een andere vorm van onderwijs nodig hebben omdat ze anders uitvallen of thuiszitter worden. Het zijn die leerlingen waarvan een leerkracht kan zeggen: ‘Het zit er wel in, maar het komt er niet uit.’ De leerling die steeds vaker uit het raam staart of steeds minder meedoet met de klas. De leerling waar je als leerkracht steeds minder grip op krijgt. Dit soort leerlingen heeft baat bij top-down onderwijs

In dit nummer top-down onderwijs uitgelegd door ervaringsdeskundige hoogbegaafdheid Willem Wind.

Leer je kind kennen – Interview met Jelle Jolles
Na Tienerbrein schreef Jelle Jolles Leer je kind kennen. Een boek voor iedereen die een adolescent in huis (of net uit huis) heeft en voor iedereen die met jongeren werkt, op school of elders. Zijn wensen: laat wetenschap en praktijk hand in hand gaan, voer meer dialoog en laat volwassenen hun attitude onder de loep nemen. Dan zou het leven met en vooral ook voor onze jongeren gemakkelijker, fijner en zinvoller kunnen zijn. Een gesprek over een missie.
Lees het interview met Jelle Jolles in het winternummer van gifted@248.

Hoe leer je de tafels als automatiseren lastig is? door Esther Monfils
Kamilla is hoogbegaafd en heeft een broertje dood aan de tafels van vermenigvuldiging. Ze vindt ze lastig en heeft er daardoor veel weerstand tegen. En ze is niet de enige: leraren, andere professionals en ouders zien dit ook bij andere hoogbegaafde kinderen. We weten inmiddels veel over waarom het hoogbegaafde brein moeite heeft met automatiseertaken, waaronder het leren van de tafels. Over hoe je de tafels dan toch aangeleerd krijgt, is minder geschreven. Dit artikel wil daar verandering in brengen. Je leest hier hoe Kamilla de tafels van vermenigvuldiging leert met de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes. Deze methode kent veel positieve klinische ervaringen uit de praktijk en stelt inzicht, automatiseren en memoriseren centraal.

Thematische opdrachten ‘Reizen’ voor kinderen door Martin van Delden
De GiftEd-opdrachten passen deze keer in het thema ‘Reizen’ en zijn ontwikkeld door Martin van Delden voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen worden gebruikt als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook geschikt voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school extra uitdaging nodig hebben. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep wordt gedaan op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden. Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdracht. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden is wisselend, maar aan beide opdrachten kan meerdere dagdelen worden gewerkt. In deze editie van Gifted@248 een tweetal opdrachten die passen bij het thema ‘Reizen’.

Uiteraard in dit nummer nog veel meer interessante artikelen en de column van Rineke Derksen.

Extra informatie

Extra informatie

Editie :

WINTER 2020 / 2021

Jaargang :

7e jaargang

Frequentie :

4 x per jaar

Druk :

geheel full-colour

Andere suggesties…

X