Gifted@248 LENTE 2023

10.50

In het lentenummer van gifted@248 enkele onderwerpen rondom hoogbegaafde kinderen

Verplichte lesstof in 2023
Tijdens de reguliere lessen kan er soms een kloof zijn tussen kinderen die goed kunnen leren of hoogbegaafd zijn en kinderen die moeite hebben met leren. Dat is jammer, want dat leidt soms tot frustraties en/of onbegrip. De niveauverschillen tijdens bijvoorbeeld een rekenles zijn groot. Hoe breng je dan toch beide groepen dichter bij elkaar? Op het gebied van geletterdheid is dat een uitdaging. Lessen digitale geletterdheid kunnen hier het positieve verschil in maken.

De AAN/UIT-factor en hoogbegaafdheid
Een AAN/UIT-factor wijst op gedrag dat de ene keer helemaal AAN staat en een andere keer – ineens – helemaal UIT. Of dat regelmatig UIT lijkt te staan en dan – ineens – vol AAN gaat. Neem bijvoorbeeld Miriam. Ze klaagt dat niemand op school met haar wil spelen. Vader en moeder gaan met de leerkracht praten en die geeft aan dat Miriam inderdaad regelmatig alleen op het schoolplein staat. Ze speelt niet mee met andere kinderen, het is alsof ze wacht tot er iemand naar haar toe komt. Maar laatst heeft moeder klasgenootje Kaja bij hen thuis uitgenodigd en leuk dat die twee speelden met elkaar! Miriam kan het dus wel. | Door auteur Gerarda van der Veen

Hoogbegaafdheid en vroegkinderlijk trauma (ACE’s)
Door ervaring is Margriet Schouten zich steeds meer bewust geworden van het feit dat heel veel hoogbegaafde kinderen hun capaciteiten niet optimaal kunnen ontwikkelen of optimaal kunnen benutten. Er zijn hiervoor veel verklaringen te geven die de oorzaak zouden kunnen zijn. In dit artikel kijken we naar de invloed van traumatische jeugdervaringen (ACE’s).

Thema-opdrachten
De thema-opdrachten van deze editie passen in het thema ‘Muziekinstrumenten’ en zijn ontwikkeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen gebruikt worden als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook toepasbaar voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school verlangen naar extra uitdaging.

Uitverkocht

Beschrijving

Beschrijving

In het lentenummer van gifted@248 komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Verplichte lesstof in 2023
Tijdens de reguliere lessen kan er soms een kloof zijn tussen kinderen die goed kunnen leren of hoogbegaafd zijn en kinderen die moeite hebben met leren. Dat is jammer, want dat leidt soms tot frustraties en/of onbegrip. De niveauverschillen tijdens bijvoorbeeld een rekenles zijn groot. Hoe breng je dan toch beide groepen dichter bij elkaar? Op het gebied van geletterdheid is dat een uitdaging. Lessen digitale geletterdheid kunnen hier het positieve verschil in maken.

Lessen digitale vaardigheden worden verplicht en dus een vast onderdeel van het curriculum. Al jaren waren er geluiden dat digitale geletterdheid verplicht zou worden, maar een definitief besluit werd niet eerder genomen. Minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs maakte zich hard om de digitale vaardigheden versneld op te nemen binnen het primaire en voortgezet onderwijs. De minister stelt dat taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap de vaardigheden zijn die de scholen leerlingen moeten bijbrengen. Hier zetten zij de komende jaren sterk op in.

Curriculum.nu heeft jaren geleden dit advies al uitgebracht. Na jaren van speculeren wordt de verplichting nu eindelijk doorgevoerd in schooljaar 2023-2024, zowel binnen het basisonderwijs als op het voortgezet onderwijs. ‘Met als gevolg dat onze telefoon roodgloeiend staat. Elke school wil starten met mediaonderwijs en hiermee de eerste stappen zetten naar de integratie van digitale geletterdheid binnen het huidige lesaanbod,’ vertelt Ilse Godtschalk, directeur en bedenker van het innovatieve concept Mediawegwijs.

De AAN/UIT-factor en hoogbegaafdheid
Een AAN/UIT-factor wijst op gedrag dat de ene keer helemaal AAN staat en een andere keer – ineens – helemaal UIT. Of dat regelmatig UIT lijkt te staan en dan – ineens – vol AAN gaat. Neem bijvoorbeeld Miriam. Ze klaagt dat niemand op school met haar wil spelen. Vader en moeder gaan met de leerkracht praten en die geeft aan dat Miriam inderdaad regelmatig alleen op het schoolplein staat. Ze speelt niet mee met andere kinderen, het is alsof ze wacht tot er iemand naar haar toe komt. Maar laatst heeft moeder klasgenootje Kaja bij hen thuis uitgenodigd en leuk dat die twee speelden met elkaar! Miriam kan het dus wel.

Hoogbegaafdheid en vroegkinderlijk trauma (ACE’s)
Door ervaring is Margriet Schouten zich steeds meer bewust geworden van het feit dat heel veel hoogbegaafde kinderen hun capaciteiten niet optimaal kunnen ontwikkelen of optimaal kunnen benutten. Er zijn hiervoor veel verklaringen te geven die de oorzaak zouden kunnen zijn. In dit artikel kijken we naar de invloed van traumatische jeugdervaringen (ACE’s).

Thema-opdrachten
Hoe lang mensen al muziek maken, weten we niet. Hoe de allereerste muziek klonk, is dan ook niet bekend. Wel weten we door onderzoek dat mensen al duizenden jaren muziek maken. Dit weten we doordat er overal over de wereld ontzettend oude muziekinstrumenten in de grond gevonden worden. Sommige van deze instrumenten zijn wel 50.000 jaar oud. Veel van deze instrumenten zijn blaasinstrumenten. Vaak werden deze gemaakt van dierlijke materialen, zoals botten en hoorns. Door daar gaten in te maken kon daar doorheen geblazen worden en door er extra gaten in te maken, konden er soms ook verschillende tonen mee gespeeld worden. We denken dat de eerste mensen muziek maakten om bijvoorbeeld goden te vereren, om elkaar te vermaken of elkaar over een grote afstand te kunnen waarschuwen.

De thema-opdrachten van deze editie passen in het thema ‘Muziekinstrumenten’ en zijn ontwikkeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen gebruikt worden als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook toepasbaar voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school verlangen naar extra uitdaging. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep gedaan wordt op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden.

Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdrachten. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden, is wisselend, maar aan de opdrachten kan meerdere dagdelen gewerkt worden.

 

Extra informatie

Extra informatie

Omvang

: 32 pagina's in 4 pagina's omslag

Andere suggesties…

X