Gifted@248 LENTE 2022

10.50

Inhoud

2 Met deugden werken aan de basis van het mens-zijn
6 Denken is een vaardigheid die ontwikkeld en gekoesterd moet worden
9 Column Manda Ophuis
10 Signaleren van dyslexie en/of leesproblemen bij hoogbegaafde kinderen
14 Onderzoekend leren biedt kansen voor hoogbegaafde leerlingen
18 GiftEducation
23 Bewustwording
24 Op avontuur met de gevoelsverkenners
30 Een trigger en een ‘fout’
34 Het zilvervisje

Uitverkocht

Beschrijving

Beschrijving

In het lentenummer van gifted@248, komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Signaleren van dyslexie en/of leesproblemen bij hoogbegaafde kinderen
Door Kim Lijbers
Ook bij (hoog)begaafde kinderen komen (leer)stoornissen voor. Het is echter niet altijd gemakkelijk om dit te signaleren. Een van de leerstoornissen die kan voorkomen bij hoogbegaafde kinderen is dyslexie. Informatie uit wetenschappelijk onderzoek kan helpen om erachter te komen hoe dyslexie en leesproblemen eerder kunnen worden gesignaleerd bij (hoog)begaafde kinderen.

De zone van de naaste ontwikkeling geeft vaak chronische stress en raakt traumastukken aan
Door Margriet Schouten
Bij het leerproces van hoogbegaafde kinderen is het belangrijk dat ze worden uitgedaagd om buiten hun comfortzone te treden, nieuwe dingen te leren en nieuwe ervaringen op te doen die net buiten het bereik liggen van wat ze al op eigen kracht aan kunnen. Dit noemen we de zone van de naaste ontwikkeling. De zone van de naaste ontwikkeling roept bij veel kinderen stress op. Ze durven bijvoorbeeld geen hulp te vragen, vinden dat ze iets meteen perfect moeten doen en zijn bang om te falen. Als deze stress lang aanhoudt, spreken we van chronische stress.

Met deugden werken aan de basis van het mens-zijn
Interview met Marjolijn Boer.

‘Wij hebben op de school waar ik werk gekozen voor het werken met een deugd van de maand, waar we met de hele school tegelijk aan werken. De deugd van de maand hangt bij ons in alle klassen. We beginnen in de maandopening met een soort sketch, om te illustreren: hoe ziet die deugd er dan uit? Wat betekent dit voor jou en wat zie ik jou daar dan in doen? Neem nu “matigheid” als deugd van de maand. Als ik dan een kind zie dat bijvoorbeeld alle legoblokken wil hebben, waardoor er stress in de groep ontstaat omdat de anderen niets meer hebben, is mijn vraag: “Hoe zou je matigheid nu kunnen inzetten zodat het werken beter gaat?” in plaats van dat ik zeg: “Ik wil dat je gaat delen” of “Deel even met elkaar.” Het zorgt er dus voor dat ik kinderen meer aanzet tot denken over hun eigen gedrag en wat hun gedrag voor invloed heeft op de rest.

Thema-opdrachten
De thema-opdrachten van deze editie passen in het thema ‘Drinkwater’ en zijn ontwikkeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen gebruikt worden als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook toepasbaar voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school verlangen naar extra uitdaging. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep gedaan wordt op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden.

Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdrachten. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden, is wisselend, maar aan de opdrachten kan meerdere dagdelen gewerkt worden.

 

Leren-leren-les – NIEUW
Nieuw in deze editie vind je naast 3 thematische lessen een speciale les over leren leren. Net als de thema-opdrachten zijn de leren-leren-lessen ontwikkeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.  Bij ‘leren leren’  staat het leren hoe je moet leren centraal. Het zijn lessen waarbij kinderen op een creatieve manier leren oefenen met strategieën, technieken en studievaardigheden op verschillende vakgebieden. De leren-leren-les in deze editie gaat over het leren van topografie.

De GiftEd-opdrachten in deze editie zijn ontwikkeld door Martin van Delden, Manda Ophuis en Luke van Akkeren. Alle drie leerkracht voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

Uiteraard in dit nummer nog veel meer interessante artikelen.

Extra informatie

Extra informatie

Formaat :

A4 formaat

Druk :

Geheel full-colour

Andere suggesties…

X