Gifted@248 HERFST 2023

10.50

In het herfstnummer van gifted@248,  komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Als je iets wilt bereiken, dan lukt het je wel!
Ouders en leerkrachten weten hoe lastig het soms is om een hoogbegaafd kind te herkennen én de juiste begeleiding te bieden. Maar als je een kind bent met een migratieachtergrond of je groeit op in slechte economische omstandigheden of je ouders kennen het Nederlandse schoolsysteem niet, dan kan de puzzel nog een stuk lastiger zijn. Met een aantal portretten wil Leonieke Boogaard mensen belichten die onder die omstandigheden zijn opgegroeid en die nu proberen om het verschil te maken voor de generatie die na hen komt. Deze keer gaat zij in gesprek met Mirjam Najjar, specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie en eigenaar van Meyis Praktijk Begaafdheid. | Interview door Leonieke Boogaard

Kunstmatige intelligentie. Grote verantwoordelijkheid voor leerkrachten
Het is van groot belang dat leerkrachten software als ChatGPT zien als een machine en dat ze dat ook duidelijk maken aan de leerling. De chat moet worden gezien als een hulpmiddel dat op basis van zijn kennisdatabase en algoritmen om kennis te vergroten, nooit een vervanging kan zijn voor menselijke interactie en begeleiding. Hij mag nooit optreden als een menselijke coach of mentor. De leerkracht moet dan ook wijzen op het ethisch en verantwoordelijk gebruik van deze software, die niet beschikt over emoties, empathie of ervaringen als een menselijke coach. | Artikel geschreven door drs. Ben Daeter 

Vanuit intrinsieke motivatie weer in beweging komen
Kinderen willen leren. Leren is een menselijke behoefte waar ze recht op hebben. Daarom spreken we gelukkig niet meer van leerplicht, maar van leerrecht. Leren is natuurlijk breder dan het onderwijs op school: kinderen leren de hele dag door. Jonge kinderen zijn leergierig en nieuwsgierig. Ze leren spelenderwijs en ontdekken zichzelf, de ander en de wereld. Waarom gaan veel kinderen dan in de ankers en ervaren zij school als plicht en niet zozeer als recht? Wat hebben zij nodig om weer gemotiveerd te raken en in beweging te komen? | Artikel geschreven door Margriet Schouten en Tanja Stigter

 

Uitverkocht

Beschrijving

Beschrijving

In het herfstnummer van gifted@248, dat deze maand zal verschijnen, komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Als je iets wilt bereiken, dan lukt het je wel!
Ouders en leerkrachten weten hoe lastig het soms is om een hoogbegaafd kind te herkennen én de juiste begeleiding te bieden. Maar als je een kind bent met een migratieachtergrond of je groeit op in slechte economische omstandigheden of je ouders kennen het Nederlandse schoolsysteem niet, dan kan de puzzel nog een stuk lastiger zijn. Met een aantal portretten wil Leonieke Boogaard mensen belichten die onder die omstandigheden zijn opgegroeid en die nu proberen om het verschil te maken voor de generatie die na hen komt. Deze keer gaat zij in gesprek met Mirjam Najjar, specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie en eigenaar van Meyis Praktijk Begaafdheid. | Interview door Leonieke Boogaard

Kunstmatige intelligentie. Grote verantwoordelijkheid voor leerkrachten
Het is van groot belang dat leerkrachten software als ChatGPT zien als een machine en dat ze dat ook duidelijk maken aan de leerling. De chat moet worden gezien als een hulpmiddel dat op basis van zijn kennisdatabase en algoritmen om kennis te vergroten, nooit een vervanging kan zijn voor menselijke interactie en begeleiding. Hij mag nooit optreden als een menselijke coach of mentor. De leerkracht moet dan ook wijzen op het ethisch en verantwoordelijk gebruik van deze software, die niet beschikt over emoties, empathie of ervaringen als een menselijke coach. | Artikel geschreven door drs. Ben Daeter 

Vanuit intrinsieke motivatie weer in beweging komen
Kinderen willen leren. Leren is een menselijke behoefte waar ze recht op hebben. Daarom spreken we gelukkig niet meer van leerplicht, maar van leerrecht. Leren is natuurlijk breder dan het onderwijs op school: kinderen leren de hele dag door. Jonge kinderen zijn leergierig en nieuwsgierig. Ze leren spelenderwijs en ontdekken zichzelf, de ander en de wereld. Waarom gaan veel kinderen dan in de ankers en ervaren zij school als plicht en niet zozeer als recht? Wat hebben zij nodig om weer gemotiveerd te raken en in beweging te komen? | Artikel geschreven door Margriet Schouten en Tanja Stigter

Thema-opdrachten
Jaarlijks trekken wereldwijd miljarden dieren van het ene gebied naar het andere. Sommige dieren doen dat ieder jaar weer, andere doen dat eens in hun leven, maar allen worden gedreven door instinct en deze trek is van groot belang voor het voortbestaan van al deze diersoorten. In deze editie van GiftEd ga je hierover leren.

De thema-opdrachten van deze editie passen in het thema ‘Dierentrek’ en zijn ontwikkeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen gebruikt worden als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook toepasbaar voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school verlangen naar extra uitdaging. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep gedaan wordt op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden.

Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdrachten. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden, is wisselend, maar aan de opdrachten kan meerdere dagdelen gewerkt worden.

De GiftEd-opdrachten in deze editie zijn ontwikkeld door Martin van Delden.

Uiteraard in dit nummer nog veel meer interessante artikelen.

Andere suggesties…

X