Gifted@248 HERFST 2022

10.50

In dit HERFST nummer van gifted@248

2 – KIQT+ (Kinder IQ Test Plus) – Aanleiding voor het gesprek met Tania Gevaert is de KIQT+ (Kinder IQ Test Plus), een intelligentietest die in maart 2021 op de markt is gekomen en die steeds vaker onderwerp van gesprek is in ‘hoogbegaafdenland’, maar ook daarbuiten.
6 – Hoogbegaafd kind: heb ik een probleem of mijn ouders? | door Margriet Schouten
Hoe bewustwording en heling bij de ouders een nieuwe kijk op opvoeding en ouderschap kunnen geven. Een artikel in twee delen.
Veel hoogbegaafde hooggevoelige kinderen die bij Margriet Schouten in de praktijk komen hebben zelf eigenlijk geen probleem, maar proberen iets duidelijk te maken aan hun ouders.
10 – Intens liefhebben en afscheid nemen
16 – GiftEducation | door Martin van Delden
21 – Column Manda Ophuis
22 – De kracht van nieuwsgierigheid
26 – Materialen effectief inzetten voor (hoogbegaafde) leerlingen
30 – Zullen we een spelletje Proballein spelen?
34 – Hoogbegaafd kind: heb ik een probleem of mijn ouders? Deel 2

 

 

Uitverkocht

Beschrijving

Beschrijving

Gifted@248 HERFST 2022 verscheen rond 21 september 2022

In dit nummer

6 – Hoogbegaafd kind: heb ik een probleem of mijn ouders? Deel 1
10 – Intens liefhebben en afscheid nemen
16 – GiftEducation | door Martin van Delden
21 – Column Manda Ophuis
22 – De kracht van nieuwsgierigheid
26 – Materialen effectief inzetten voor (hoogbegaafde) leerlingen
30 – Zullen we een spelletje Proballein spelen?
34 – Hoogbegaafd kind: heb ik een probleem of mijn ouders? Deel 2

KIQT+ (Kinder IQ Test Plus) – interview met Tania Gevaert
Aanleiding voor het gesprek met Tania is de KIQT+ (Kinder IQ Test Plus), een intelligentietest die in maart 2021 op de markt is gekomen en die steeds vaker onderwerp van gesprek is in ‘hoogbegaafdenland’, maar ook daarbuiten. Tania is 55 jaar oud, psychotherapeut, ECHA-specialist in Gifted Education, eigenaar en coördinator van multidisciplinaire praktijk Samen Slimmer Groeien (België), co-stichter van het Steunpunt Onderpresteren, internationaal spreker en auteur van diverse boeken. Daarnaast is ze verbonden aan Novilo en verzorgt ze in België sinds een aantal jaren de opleiding Talentbegeleider.
Lees over KIQT+ in het herfstnummer 2022 van gifted@248.

Hoogbegaafd kind: heb ik een probleem of mijn ouders? | door Margriet Schouten
Hoe bewustwording en heling bij de ouders een nieuwe kijk op opvoeding en ouderschap kunnen geven. Een artikel in twee delen.
Veel hoogbegaafde hooggevoelige kinderen die bij Margriet Schouten in de praktijk komen hebben zelf eigenlijk geen probleem, maar proberen iets duidelijk te maken aan hun ouders. Ze verzetten zich tegen onplezierige gevoelens en voelen zich soms onvoldoende gezien en gehoord in hun behoeften, hun kwaliteiten of in wie ze zijn. Doordat deze kinderen slim en gevoelig zijn, weten ze meestal al wat er anders of beter zou moeten. Volwassenen denken het vaak beter te weten en nemen de signalen van hun kind(eren) onvoldoende serieus. De praktijk leert echter dat ouders het in veel gevallen helemaal niet beter weten, waardoor veel hoogbegaafde kinderen vastlopen. Ze worden depressief, laten thuis moeilijk gedrag (angstig, boos of agressief) zien en/of willen niet meer naar school. We zien vaak dat hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen zich verzetten tegen het onderwijssysteem en de onderwijsmethode omdat ze onvoldoende worden uitgedaagd en niet kunnen groeien.
Lees het artikel in het herfstnummer 2022 van gifted@248.

De kracht van nieuwsgierigheid | door Nicole Slangen
‘Ik weet nog dat ik als kind op de basisschool de vraag kreeg of er nog nieuwe uitvindingen zouden worden gedaan. We hadden net thuis een cd-speler gekregen en ik dacht dat het nu dan wel klaar was met het bedenken van nieuwe apparaten. Ik hoef je niet te vertellen dat ik het mis had. En hoe! Onze wereld ontwikkelt zich in een razendsnel tempo en we weten nog niet welke vaardigheden kinderen straks nodig hebben. Nu is een arts bijvoorbeeld nog veel tijd kwijt aan het stellen van een diagnose, maar dat wordt over een tijdje misschien wel door een computer gedaan. En pakketjes worden wellicht door een drone bij de voordeur gezet. Dat vraagt om andere vaardigheden van mensen dan volgens een efficiënte route met een busje langs de huizen rijden.’

Lees het artikel van Nicole Slangen in het herfstnummer van gifted@248.

Thema-opdrachten

‘In deze opdracht ga je op onderzoek uit naar de oudste klokken ter wereld. Je gaat ontdekken hoe ze werken en gaat ook zelf een zonnewijzer maken’

De thema-opdrachten van deze editie passen in het thema ‘Tijdmeten’ en zijn ontwikkeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen gebruikt worden als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook toepasbaar voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school verlangen naar extra uitdaging. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep gedaan wordt op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden.
Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdrachten. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden, is wisselend, maar aan de opdrachten kan meerdere dagdelen gewerkt worden.

De GiftEd-opdrachten in deze editie zijn ontwikkeld door Martin van Delden.

Uiteraard in dit nummer nog veel meer interessante artikelen.

 

 

Bronnen

Bronnen

Bronnen:

  • Dawson, P., & Guare, R. (2010). Slim maar… Help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken. Hogrefe Uitgevers BV.
  • Ferguson, L. E. (2021). Evidence-informed teaching and practice-informed research. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 25(2-3), 199-208. https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000310
  • Muijs, D. (2022, 31 maart). Evidence-informed lesgeven (Nr. 7) [Podcastaflevering]. In Duiden met de Muijs. Academica University of Applied Sciences. Geraadpleegd op 7 juni 2022. https://open.spotify.com/episode/3qrWZUaDtVGQkdNjB7yqvA?si=7223e4887b0b4b0f
  • Owen, K. L., Watkins, R. C., & Hughes, J. C. (2022). From evidence-informed to evidence-based: An evidence building framework for education. Review of Education, 10, e3342. https://doi.org/10.1002/rev3.3342
  • Platform Samen Onderzoeken. (2020). Sleutels voor evidence-informed werken: Een verkenning naar mechanismen die bijdragen aan duurzame onderwijsverbetering. PO-Raad, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Platform Samen Onderzoeken. https://www.poraad.nl/schoolontwikkeling/innovatie-onderzoek/evidence-informed-werken/je-onderwijs-evidence-informed
  • Van der Ploeg, J., & Scholte, E. (2011). Orthopedagogische probleemvelden en voorzieningen in Nederland.
  • Van Gerven, E. (2021). Educational Paradigm Shifts and the Effects on Educating Gifted Students in the Netherlands and Flanders. Journal for the Education of the Gifted, 44(2), 171-200. https://doi.org/10.1177/01623532211001452
  • Wubbels T., & Van Tartwijk J. (2017). Evidence informed innovation of education in the Netherlands: Learning from reforms. In M. Eryaman, B. Schneider (Eds.). Evidence and public good in educational policy, research and practice (pp. 125-142). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58850-6_7

Andere suggesties…

X