Gifted@248 HERFST 2021

10.50

In deze herfst 2021 editie artikel over o.a.

Ouders weten wel hoe ze het willen, maar niet hoe ze daar komen!

Het belang van herstel van groepsgeluk bij pesten

Hyperintensiteit, superstimulatief, hyperprikkelbaar of hoogbewust

Uitverkocht

Ouders weten wel hoe ze het willen, maar niet hoe ze daar komen!
Ouders van hoogbegaafde kinderen zoeken vaak begeleiding voor hun kind, zichzelf of hun gezin. Positive Discipline sluit goed aan bij de noden van deze doelgroep. Drie bevlogen professionals vertellen over hun missie om deze opvoedmethode uit Amerika te verspreiden in Nederland: Neda Djavdan-Badcoubei, Mariette Dijkstra en Marieke van der Zee.

Het belang van herstel van groepsgeluk bij pesten
Veel kinderen die (hooggevoelig) hoogbegaafd zijn, hebben vaak al op de basisschool het gevoel dat ze anders zijn en er niet echt bij horen. Andere kinderen ervaren dat hoogbegaafde kinderen alles net even anders benaderen en anders zien. Kinderen die anders zijn, worden vaak gepest. Pesten of gepest worden is echter geen kenmerk van hoogbegaafdheid. Gepest worden is ook niet het gevolg van hoogbegaafdheid. Het is iets wat ook andere kinderen kan overkomen. Maar doordat hoogbegaafde kinderen al tot een minderheidsgroep behoren, lopen ze eerder het risico dat ze buiten de gangbare norm vallen. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich moeten aanpassen. Als die aanpassing onvoldoende is, kan dit pestgedrag bij anderen oproepen.

Hyperintensiteit
Vaak staat of valt erkenning van hoogbegaafdheid bij een IQ-meting. Hoewel die meting inderdaad meestal een cruciaal uitgangspunt betekent op basis waarvan passend onderwijs tot stand kan komen, is het een veel te magere basis om hoogbegaafdheid te kunnen duiden en werkelijk te begrijpen.

Suzanne van Haaften probeert dit vaak aan ouders en kinderen uit te leggen door een cirkel voor te stellen met het Zelf als middelpunt. Die cirkel bestaat uit het vermogen om ontvankelijk of bewust te zijn op oneindig veel gebieden, die je kunt aanduiden als punten op die cirkel. Het enige ‘harde’ meetbare punt daarvan is het IQ. Naarmate de ontvankelijke vermogens in een mens groter zijn, wordt de cirkel ook groter. Oftewel: hoe hoger het IQ-getal, des te groter is het vermogen om waar te nemen, in de breedste zin van het woord. Dit waarnemen kun je op verschillende manieren verwoorden: hyperintens, superstimulatief, hyperprikkelbaar of hoogbewust. Allemaal termen die in grote mate van toepassing zijn op het wezen van hoogbegaafdheid en die afwisselend worden gebruikt om de soms extreme intensiteit bij hoogbegaafdheid te beschrijven. Deze aanduidingen zijn gebaseerd op de bevindingen van de Poolse psycholoog, psychiater en arts Kazimierz Dabrowski, die ze overexcitabilities noemt, als onderdeel van zijn theorie van positieve desintegratie. Deze hyperintensiteit heeft impact op iedereen die met hoogbegaafde kinderen te maken heeft, niet in de laatste plaats de ouders. Zij ervaren de opvoeding van hun hb’ers dan ook regelmatig als pittig, en dat is niet zo verwonderlijk.

Thematische opdrachten ‘Het nieuws’ voor kinderen door Martin van Delden
De GiftEd-opdrachten passen deze keer in het thema ‘Het nieuws’ en zijn ontwikkeld door Martin van Delden voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen worden gebruikt als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook geschikt voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school extra uitdaging nodig hebben. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep wordt gedaan op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden.

Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdracht. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden is wisselend, maar aan beide opdrachten kan meerdere dagdelen worden gewerkt.

X