Gifted@248 HERFST 2020

10.50

UITVERKOCHT

In het herfstnummer van gifted@248, dat deze maand zal verschijnen, komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Thematische opdrachten ‘Duurzaam leven’ voor kinderen door Martin van Delden
Nieuw in het magazine Gifted@248
Martin heeft sinds 2010 ervaring in het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen in fulltime hoogbegaafdenonderwijs. Sindsdien ontwikkelt hij thematische opdrachten en werkt hij in thema’s aan diverse kennis- en vaardigheidsdoelen. In de opdrachten zijn de kaders ruim maar duidelijk en is er veel ruimte voor hogere orde denkvragen, exploratie en creativiteit. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van belangrijke (onderzoeks)vaardigheden. Vakoverstijgend zijn deze waardevol voor de ontwikkeling van leerlingen.

In deze editie van Gifted@248 een tweetal opdrachten die passen bij het thema ‘Duurzaam leven’.

Toxische stress en traumagerelateerd gedrag
Bij hoogbegaafde kinderen kunnen dingen als opvoeding en onderwijs soms minder vanzelfsprekend lopen dan bij niet-hoogbegaafde kinderen. Gelukkig is er steeds meer kennis en zijn er steeds meer mogelijkheden om hier met elkaar op een goede manier uit te komen. Nu en dan lijkt dit toch nog wat lastiger en bij een klein deel van de groep hoogbegaafde kinderen zien we zelfs (ernstige) signalen van toxische stress en traumagerelateerd gedrag ontstaan. En hoewel de oorzaken wisselend en meervoudig kunnen zijn, zien we vaak dat deze groep kinderen vervolgens vastloopt in het onderwijs. Zij kunnen hierdoor afzakken in niveau, motivatie, welbevinden en gedrag.
Dit kan zulke extreme vormen aannemen dat een kind depressief wordt en/of heftige (internaliserende en/of externaliserende) ‘gedragsproblemen’ gaat vertonen. Veelal zijn interventies die hierop volgen nog te vaak curatief en symptoombestrijdend, waardoor er soms juist een contra-effect bereikt wordt.
In dit artikel zal Wanda Glebbeek trachten de neurobiologie achter dit gedrag kort uiteen te zetten.
Lees het volledige artikel in het herfstnummer van Gifted@248.

Holistisch kijken naar onderpresteren
Het hele, hoogbegaafde kind
Over hoogbegaafdheid bestaan vele vooroordelen. Zoals: als je hoogbegaafd bent, dan heb je het maar makkelijk. Of: als je hoogbegaafd bent, dan ben je een nerd – met bijbehorend uiterlijk –, je hoeft nergens moeite voor te doen. Je bent arrogant of anders ben je sociaal onhandig. Als je hoogbegaafd bent, dan is school trouwens een eitje. En als ouders van een hb’er heb je ook niks te klagen, want wie wil er nu niet een kind dat alles makkelijk kan?

Elk genoemd vooroordeel slaat de plank natuurlijk mis. Veel hoogbegaafde kinderen zijn thuis en binnen het onderwijs juist nog vaak een bron van zorg, want velen lijken maar niet tot bloei te kunnen komen of gaan zelfs helemaal ‘uit’. Dit tot grote frustratie en verdriet van ouders en onderwijsmensen. Het heet dan dat het kind onderpresteert en dat leidt vaak tot allerlei kunst- en vliegwerk. Maar wat is onderpresteren nu eigenlijk echt? En hoe voel je je als je onderpresteerder?
Lees het hele artikel geschreven door Suzanne van Haaften in het herfstnummer van Gifted@248.

Uiteraard in dit nummer nog veel meer interessante artikelen en de column van Rineke Derksen.

Uitverkocht

Beschrijving

Beschrijving

In het herfstnummer van gifted@248, dat deze maand zal verschijnen, komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Thematische opdrachten ‘Duurzaam leven’ voor kinderen door Martin van Delden

Nieuw in het magazine Gifted@248

Martin heeft sinds 2010 ervaring in het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen in fulltime hoogbegaafdenonderwijs. Sindsdien ontwikkelt hij thematische opdrachten en werkt hij in thema’s aan diverse kennis- en vaardigheidsdoelen. In de opdrachten zijn de kaders ruim maar duidelijk en is er veel ruimte voor hogere orde denkvragen, exploratie en creativiteit. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van belangrijke (onderzoeks)vaardigheden. Vakoverstijgend zijn deze waardevol voor de ontwikkeling van leerlingen.

In deze editie van Gifted@248 een tweetal opdrachten die passen bij het thema ‘Duurzaam leven’.

 

Toxische stress en traumagerelateerd gedrag

Bij hoogbegaafde kinderen kunnen dingen als opvoeding en onderwijs soms minder vanzelfsprekend lopen dan bij niet-hoogbegaafde kinderen. Gelukkig is er steeds meer kennis en zijn er steeds meer mogelijkheden om hier met elkaar op een goede manier uit te komen. Nu en dan lijkt dit toch nog wat lastiger en bij een klein deel van de groep hoogbegaafde kinderen zien we zelfs (ernstige) signalen van toxische stress en traumagerelateerd gedrag ontstaan. En hoewel de oorzaken wisselend en meervoudig kunnen zijn, zien we vaak dat deze groep kinderen vervolgens vastloopt in het onderwijs. Zij kunnen hierdoor afzakken in niveau, motivatie, welbevinden en gedrag.
Dit kan zulke extreme vormen aannemen dat een kind depressief wordt en/of heftige (internaliserende en/of externaliserende) ‘gedragsproblemen’ gaat vertonen. Veelal zijn interventies die hierop volgen nog te vaak curatief en symptoombestrijdend, waardoor er soms juist een contra-effect bereikt wordt.
In dit artikel zal Wanda Glebbeek trachten de neurobiologie achter dit gedrag kort uiteen te zetten.

Lees het volledige artikel in het herfstnummer van Gifted@248.

 

Holistisch kijken naar onderpresteren

Het hele, hoogbegaafde kind

Over hoogbegaafdheid bestaan vele vooroordelen. Zoals: als je hoogbegaafd bent, dan heb je het maar makkelijk. Of: als je hoogbegaafd bent, dan ben je een nerd – met bijbehorend uiterlijk –, je hoeft nergens moeite voor te doen. Je bent arrogant of anders ben je sociaal onhandig. Als je hoogbegaafd bent, dan is school trouwens een eitje. En als ouders van een hb’er heb je ook niks te klagen, want wie wil er nu niet een kind dat alles makkelijk kan?

Elk genoemd vooroordeel slaat de plank natuurlijk mis. Veel hoogbegaafde kinderen zijn thuis en binnen het onderwijs juist nog vaak een bron van zorg, want velen lijken maar niet tot bloei te kunnen komen of gaan zelfs helemaal ‘uit’. Dit tot grote frustratie en verdriet van ouders en onderwijsmensen. Het heet dan dat het kind onderpresteert en dat leidt vaak tot allerlei kunst- en vliegwerk. Maar wat is onderpresteren nu eigenlijk echt? En hoe voel je je als je onderpresteerder?

Lees het hele artikel geschreven door Suzanne van Haaften in het herfstnummer van Gifted@248.

Uiteraard in dit nummer nog veel meer interessante artikelen en de column van Rineke Derksen.

 

GiftEducation

GiftEducation

Nieuwe rubriek.
De rubriek GiftedKids maakt plaats voor GiftEducation. Opdrachten voor kinderen. Meer informatie volgt

X