Op deze pagina staan de bronmeldingen van de artikelen uit gifted@248

Bronnen herfst 2023
Artikel: Routekaart voor ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Binnen scholen is de bewustwording gegroeid ten aanzien van de noodzaak om aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen. Er lopen al veel initiatieven op de scholen in regio Tilburg, en tegelijkertijd was er ook de behoefte aan (nog) meer duidelijkheid en eenduidigheid met betrekking tot het aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. | door Linda van Elderen, Femke Janssen, Daniëlle Goos, Nathalie Zwijsen, Aline van Stiphout

Literatuur

Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland. (2021). Met zorg aangepakt. Top 600, 10 jaar met zorg aangepakt. Gemeente Amsterdam.

Amghar, K. (2019). Van Radicaal naar Amicaal. Polarisatie en radicalisering bespreekbaar maken in wijk en klas. Uitgeverij Coutinho B.V.
Bosman, I. et al. (2020, oktober). Talentontwikkeling meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het VO. SWV Amsterdam-Diemen VO.
El Hadioui, I. (2011). Hoe de straat de school binnendringt – Denken vanuit de pedagogische driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en straatcultuur. Uitgeverij van Gennep B.V.
El Hadioui, I. (2022). Grip op de mini-samenleving – Over de zoektocht van leerlingen en professionals naar gelijke kansen in een stedelijke schoolcultuur. Uitgeverij Van Gennep B.V.
Jensen, E. (2020). Ieder kind kansrijk! Lesgeven aan leerlingen die opgroeien in armoede. Bazalt.

Koenderink, T. (2015). Talentbeleid en klassenmanagement in de praktijk. Handboek voor het vormgeven van talentbeleid op de basisschool. Novilo.
Ministerie van Algemene Zaken. (2021, 30 juni). Afscheid van westers en niet-westers: naar meervoudige indelingen van herkomstgroepen. Policy Brief
| WRR.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2021, april). De staat van het onderwijs 2021. Rijksoverheid.

Paulle, B. (2013). Toxic Schools. High poverty education in New York and Amsterdam. The University of Chicago.
Rutgers, E.A. (2022). Begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Een onderzoek in de praktijk. Novilo.
Stammes, D. (2007). Mees ik vast. Verhalen en lessen van een leraar op een zwarte school. Atlas Onderwijs Groep. Universiteit Utrecht. (2019, juni). Etnische segregatie in het Nederlandse basisonderwijs – Een interdisciplinair onderzoek.
Docu-series en podcasts
Alders, S. (redacteur). (2021). De publieke tribune. Deel 3. Kansenongelijkheid is geen randstedelijk probleem [documentairereeks]. Human.
Amelink, A. (podcastmaker). (2022). Ieder talent telt. 4 delen. [podcast]. Gelijke kansen alliantie.

Amghar, K. (Regisseur). (2021). Karim pakt zijn kans.4 delen [documentairereeks]. Human.
Gould, E. & Sylbing, S. (regisseur). (2020). Klassen.7 delen. [documentairereeks]. Human.
Jonk, A., Wat te doen aan segregatie? Uitwegen uit een taaie kwestie gezocht. Research ED Nederland. YouTube. Geraadpleegd op 5 februari 2021.

Speth, M. (Regisseur). (2021). Herr Bachmann und seine Klasse. [documentaire]. Maria Speth.
Van der Aa, E. (2022, 11 mei). Culturele uitjes belangrijk voor prestaties op school – Meer geld nodig voor activiteiten buiten school tegen ongelijke kansen. De Stentor.
Persoonlijke communicatie
Argyle, S. Rivers International School – Arnhem, persoonlijke communicatie, 17 maart 2021.
Bekker, C. Onze Wereld – Den Haag, persoonlijke communicatie, 15 maart 2022.
Bekker, C. Onze Wereld – Den Haag, persoonlijke communicatie, 3 februari 2021.
Braams, T. De onderwijspsycholoog – Zutphen, persoonlijke communicatie, 5 maart 2021.
Franck, I. Stanislas College – Delft, persoonlijke communicatie, 5 &12 april 2022.
Habets, R. De Testpsycholoog – Amsterdam, persoonlijke communicatie, 14 oktober 2021.
Habets, R. De testpsycholoog – Amsterdam, persoonlijke communicatie, 14 oktober 2021.
Hovinga, F. Scaliq psychometrics – Zeist, persoonlijke communicatie, 14 april 2021.
Kakisina, M. Nederlands instituut van psychologen – Utrecht, persoonlijke communicatie, 26 februari 2021.
Snijders, E. Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen – Utrecht, persoonlijke communicatie, 26 februari 2021. Stammes, D. Resultaat uit inzicht – Delft, persoonlijke communicatie, 29 september 2021.
Van Dantzig, I. Rivers International School – Arnhem, persoonlijke communicatie, 24 maart 2021.
Van den Brekel, C. De Schakel – Heerlen, persoonlijke communicatie, 18 mei 2021.
Van der Sluys, L. Eerde International School – Eerde, persoonlijke communicatie, 31 maart 2021.
Van der Waarde, B. orthopedagogiek van waarde – Arnhem, persoonlijke communicatie, 19 januari 2021.
Van Es, J. E. De Waerdenborch – Holten, persoonlijke communicatie, 21 mei 2021.
Van Oosten, A. Stanislas College – Delft, persoonlijke communicatie, 27 oktober 2021.
Varashk, G. Centraal Bureau voor Statistiek, persoonlijke communicatie, 9 maart 2022.
Walet, M. Brede School Academie – Utrecht, persoonlijke communicatie, 27 januari 2021.