‘Teddy heeft autisme en Pien rode krullen’ is het basisboek over autisme. De uitleg over autisme in dit boek is heel duidelijk.

Meer informatie over het boek en/of bestellen 

Hieronder nog meer informatie over autisme.

Autisme is een complexe neurologische aandoening die van invloed kan zijn op verschillende aspecten van het leven van een persoon, zoals communicatie, sociale vaardigheden en gedrag. Hier zijn enkele veelvoorkomende kenmerken van autisme.

Autisme symptomen
Autisme kan zich op verschillende manieren manifesteren, maar enkele veelvoorkomende symptomen zijn moeite met communiceren, sociale interactie en beperkte interesses. Mensen met autisme kunnen ook herhalend gedrag of routines hebben en gevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels, zoals licht, geluid of aanraking.

Autisme test
Om te bepalen of iemand autisme heeft, kan een professionele diagnose worden gesteld. Dit kan worden gedaan door middel van een gestructureerde observatie van het gedrag en de interactie van een persoon, evenals door middel van een vragenlijst die door de persoon zelf of door iemand anders kan worden ingevuld. De Autism Spectrum Quotient (AQ) is een veelgebruikte vragenlijst om te helpen bij het bepalen of iemand mogelijk autisme heeft.

Autisme bij volwassenen
Autisme wordt vaak geassocieerd met kinderen, maar het kan ook bij volwassenen voorkomen. Het kan echter moeilijker zijn om autisme bij volwassenen te herkennen, omdat ze mogelijk beter in staat zijn om te compenseren voor hun symptomen of omdat hun symptomen anders kunnen worden geuit dan bij kinderen. Enkele veelvoorkomende symptomen van autisme bij volwassenen zijn moeite met het begrijpen van sociale signalen en relaties, en het hebben van beperkte interesses en activiteiten.

Autisme en hoogbegaafdheid
Sommige mensen met autisme zijn hoogbegaafd, wat betekent dat ze een IQ hebben dat hoger is dan normaal. Hoewel hoogbegaafdheid kan helpen bij het oplossen van problemen en het leren van nieuwe vaardigheden, kan het ook extra uitdagingen met zich meebrengen voor mensen met autisme, zoals moeite hebben met het begrijpen van sociale interacties en het zich aanpassen aan nieuwe situaties.

Autisme en relaties
Mensen met autisme kunnen het moeilijk vinden om relaties te onderhouden vanwege hun moeite met communiceren en sociale interactie. Ze kunnen het moeilijk vinden om signalen van anderen te begrijpen en kunnen zich daarom onbegrepen of geïsoleerd voelen. Dit kan leiden tot angst, depressie en andere psychische problemen.

Autisme en communicatie
Mensen met autisme kunnen moeite hebben met communiceren en kunnen een beperkte woordenschat hebben. Ze kunnen ook moeite hebben om de non-verbale signalen van anderen te begrijpen en kunnen zich daarom onbegrepen voelen. Dit kan leiden tot frustratie en angst bij de persoon met autisme en kan de communicatie met anderen bemoeilijken.

Autisme en sociale vaardigheden
Mensen met autisme kunnen moeite hebben met het begrijpen van sociale signalen en het onderhouden van relaties. Ze kunnen het moeilijk vinden om oogcontact te maken of emoties te begrijpen.