Gerarda van der Veen
Gerarda is mede-oprichter van het Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen (LiHSK), dat sinds 2004 bestaat.
In Nederland heeft zij pionierswerk verricht door hooggevoeligheid bij kinderen op praktische wijze onder de aandacht te brengen bij ouders en leerkrachten. Zij schreef diverse brochures, een werkboek voor kinderen en is hoofdredacteur van het LiHSK-magazine HSK-XL. Zij is auteur van de boeken ‘Wegwijs in hooggevoeligheid’, ‘Gevoeligheid in de klas’, ‘HSP coachingskaarten’ en ‘Het hoogstimulatieve kind’.
www.lihsk.nl

Ingrid Mous
Ingrid is duo-eigenaar van verrASSend perspectief en werkzaam als ervaringsdeskundige en autismespecialist. Zij geeft naast persoonlijke begeleiding aan kinderen en volwassenen ook begeleiding op scholen en in het bedrijfsleven. Hiernaast geeft zij trainingen en lezingen. Ingrid knokt voor meer inzicht en begrip rondom autisme en de bijbehorende prikkelverwerking. Zij is auteur van het boek ‘Teddy heeft autisme en Pien rode krullen’.
www.verrassend-perspectief.nl

Irma Hartog
Irma is actrice en kindercoach. Na haar afstuderen aan de Toneelacademie Maastricht (1989) zou je Irma gezien kunnen hebben in films en tv-series, zoals: De Eetclub, Feuten de film, Danny Lowinsky, Volgens Jacqueline, De maatschap, Nieuwe buren, IC, Seinpost Den Haag, Susanne en de mannen, Verborgen gebreken, Singles, Tegen wil en dank…
In het theater was ze onder andere te zien in Verlies, een toneelbewerking naar de gelijknamige thriller van Nicci French, Gouwe handjes, een comedy met Johnny Kraaijkamp sr., Hemelen, Antigone, Liefde half om half, Verre vrienden, List en liefde… Daarnaast speelt Irma in muzikale familievoorstellingen bij Het Blauwe Paleis, is ze voice-over in radio- en tv-commercials, leent ze haar stem aan personages in animatiefilms en spreekt ze audioboeken in. Sinds een aantal jaren geeft ze met veel plezier stem- en spelles aan studenten van een toneelopleiding, heeft ze haar eigen kindercoachpraktijk ‘Alles Stroomt’ en is ze gastdocente op de kindercoachopleiding ‘Magie van Kindercoaching’ van Jeannette Bakker. Irma is auteur van het boek ‘Speelkind’.

Janneke Altenburg
Janneke is auteur van het boek ‘BETER communiceren’. Zij orthopedagoog en werkt inmiddels 14 jaar binnen de gehandicaptenzorg.

Jeannette Bakker-Stam
Jeannette is bedenker en hoofddocent van de Magie van kindercoaching. Daarnaast is zij bedenkster en medeoprichster van Adiona, de beroepsorganisatie voor kindercoaching. Zij verzorgt lezingen en cursussen en is auteur van het boek ‘Coachee! Handboek voor de kindercoaching’ en ‘Op avontuur met de kindercoach’.
www.kindercoachkasteel.nl

Floor Raeijmaekers
Drs. Floor Raeijmaekers is Specialist in Gifted Education (ECHA*) en heeft zowel persoonlijk, praktisch als theoretisch ruime ervaring met het onderwerp hoogbegaafdheid. Floor is eigenaar van Het TalentenLab en verzorgt workshops, adviseert scholen en begeleidt hoogbegaafde kinderen. Daarnaast werkt zij voor verschillende landelijke organisaties als specialist hoogbegaafdheid en deelt ze haar kennis graag via artikelen en de social media.
www.hettalentenlab.nl
*European Council for High Ability

Loes van der List
Loes is 14 jaar en hoogbegaafd. Dat weet ze sinds ze als zevenjarig meisje in groep 4 zat. Inmiddels zit Loes in de tweede klas van de middelbare school. Ze houdt van dansen en muziek en gaat graag naar feestjes met haar vrienden en vriendinnen. Loes speelt piano in verschillende bandjes. Ook tekent ze graag en droomt ze van de kunstacademie.

Loes en Floor schreven samen het boek ‘Hartstikke Hoogbegaafd!’.

Rineke Derksen
Rineke leidt samen met Martin Snijders GelukkigHB, advies- en begeleidingsbureau gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Ze coacht dagelijks hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Zij is auteur van de boeken ‘Ik ben een kind, gelukkig & gevoelig hoogbegaafd’, ‘Slimme Rick’ en ‘Slimmer met Rick’.
www.gelukkighb.nl

Suzanne Buis
Suzanne Buis (moeder van drie dochters) is sinds 2001 zelfstandig ondernemend schrijver. Daarnaast is Suzanne journalistiek actief en is zij ook te boeken als schrijfdocent voor de bovenbouw van de basisschool, de eerste klassen van middelbaar onderwijs en specifiek voor plusklassen, sponsgroepen en speciale scholen voor onderwijs aan hoogbegaafden. Als succesvol ondernemer en ervaringsdeskundige op het gebied van crowdfunding heeft Suzanne een coachingspraktijk. Als de Gedachtenschenker helpt ze beginnende en gevorderde auteurs via workshops, lezingen en individuele coaching op weg naar succesvol ondernemend schrijverschap. Zij is auteur van het boek ‘Mijn hoogbegaafde puber’.
www.suzannebuis.nl

Tischa Neve
Tischa is kinderpsycholoog, moeder van Dim en pleegmoeder. Sinds het opvoed-tv-programma Schatjes (2006) waarin zij ouders coachte, richt zij zich met haar bedrijf Groot&Klein op het inspireren en ondersteunen van ouders en professionals bij de opvoeding en het grootbrengen van kinderen. Boeken, lezingen, workshops, coaching en online cursussen: alles om opvoeden (nog) leuker en makkelijker te maken. Regelmatig zie je bijdragen van haar in bladen, kranten en tv-programma’s. Zij is auteur van ‘Inspiratieboek voor leuker en makkelijker opvoeden’ en ‘Pubers zijn leuk!’.
www.grootenklein.nl

Nathalie Pieper-van der Stelt
Nathalie Pieper-van der Stelt is kinderhomeopaat. In haar praktijk Kinderhomeopathie ontvangt ze al meer dan tien jaar kinderen met diverse gezondheidsklachten. Ze is lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).
Nathalie is tevens luisterkindwerker, schrijft artikelen in het tijdschrift Spiegelbeeld en geeft lezingen in het hele land.  Ze maakt deel uit van het PR-platform van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN), dat homeopathie meer bekendheid wil geven in Nederland.

Jessica Hebly
Drs. Jessica Hebly (1969) is psycholoog en moeder van Julie (2005). Ze heeft jarenlange ervaring in het werken met kinderen en hun ouders. Eerst als leerkracht en remedial teacher in het onderwijs en vervolgens als psycholoog en coach in haar eigen praktijk. Daarin biedt zij oplossingsgerichte psychosociale begeleidingstrajecten voor kinderen, tieners en (jong)volwassenen. Daarnaast geeft zij ook trainingen op het gebied van de positieve psychologie en de emotionele intelligentie in het onderwijs en de kinderopvang.